Onregelmatigheidstoeslag in de zorg: een haat-liefde verhouding

 In Geen categorie

Onregelmatigheidstoeslag in de zorg: een haat-liefde verhouding

De zorg. Er is momenteel weer veel over te doen. En helaas zijn het meestal geen positieve berichten. Zorgkosten die maar blijven stijgen, wachttijden die als maar langer worden en natuurlijk de druk op het personeel dat in de zorg werkt. Vrij recent nog kwam er een verontrustend bericht in de media waarin de extreme werkdruk onder het personeel nogmaals werd belicht. Het zou zelfs zo erg zijn, dat collega’s moeten loten wie er verlof mag opnemen. En juist werknemers die dagelijks onder druk aan het werk zijn, moeten in de gelegenheid worden gesteld om tijdig verlof op te nemen en voldoende te kunnen ontspannen. Maar dat is niet het enige. Deze werknemers moeten er vanuit kunnen gaan dat alle personeelszaken goed geregeld zijn, dus niet alleen het verlof. Ook het uitbetaalde salaris moet juist en volledig zijn. En ook op dat vlak gaat het in de zorg helaas ook nog geregeld mis. Krijg je regelmatig onregelmatigheidstoeslag uitbetaald? Lees dan vooral even verder…

Wat is onregelmatigheidstoeslag?

Het woord zegt het eigenlijk al, het is een toeslag die je als werknemer ontvangt voor het werk dat je verricht op onregelmatige tijden. Over het algemeen geldt dat hoe minder gangbaar het tijdstip is waarop je werkt, hoe hoger de toeslag is die je ontvangt bovenop je reguliere salaris. Juist in een sector als de zorg is het erg gebruikelijk dat werknemers op onregelmatige tijden werken. Zorg verleen je immers niet alleen van negen tot vijf. Het is derhalve ook vanzelfsprekend dat er in de zorg CAO’s duidelijke afspraken worden gemaakt over deze vorm van toeslag. In de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) geldt bijvoorbeeld een toeslag vanaf 22% tot en met 60%. In de meeste gevallen wordt deze toeslag via het salaris aan de werknemer uitbetaald, maar in sommige gevallen kiest de werknemer er voor om de toeslag om te zetten in een compensatie in de vorm van (extra) vrije tijd.

Vakantietoeslag en onregelmatigheidstoeslag

Het berekenen van de juiste toeslag gaat over het algemeen wel goed. Ook het feitelijk uitbetalen van deze toeslag levert meestal geen issues op. Maar wat is dan het probleem? Het heikele punt zit in de reservering van de vakantietoeslag over de toeslaguren. Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag aangepast: het loonbegrip is verruimd. En praktisch gezien betekent dit dat de werkgever over het complete salaris (dus ook over toeslaguren en overuren) vakantietoeslag is verschuldigd. Alleen een afwijkende bepaling in een CAO kan hier nog verandering in brengen. Veel (grotere) CAO’s in de zorg (zoals VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg) hebben duidelijke regelgeving in de CAO’s vastgelegd over de reservering van vakantietoeslagen in combinatie met overwerk en/of onregelmatigheidstoeslag. Er zijn echter ook meerdere kleinere CAO’s waarbij dit niet het geval is of waar de ORT juist wel wordt meegenomen in de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag, zoals de CAO Apotheken en de CAO van de Universitaire Medische Centra. Een zorgvuldige check kan dus lonend zijn!

Verlof en onregelmatigheidstoeslag

Er zijn al meerdere rechtszaken over gevoerd, toch leidt het in de praktijk nog geregeld tot discussies. Maar wat is nou juist? Een medewerker die structureel op onregelmatige tijden werkt en dus periodiek ORT ontvangt bij de salarisbetaling, dient bij de opname van verlof in principe ook een gemiddeld bedrag aan ORT te ontvangen. Er dient wel een verband te zijn tussen de onregelmatigheidstoeslag en de inhoud van de werkzaamheden, maar het is aannemelijk om te stellen dat dit in de meeste gevallen wel zo is. Niet alleen vakantietoeslag (en een dertiende maand of een persoonlijke toeslag) tellen dus mee in de berekening van de waarde van een vakantiedag, ook onregelmatigheidstoeslag. Dus ga je als zorgmedewerker genieten van je welverdiende vakantie? Ook dan krijg je een deel van je ORT doorbetaald. Het heeft in de zorgsector al tot flinke nabetalingen van werkgevers geleid. Want zelf met terugwerkende kracht kan een werknemer hier aanspraak op maken.

Wat kun je doen?

In beide gevallen is een check op volledigheid het belangrijkste. Veelal biedt de controle op een salarisspecificatie uitkomst, aangezien op de meeste salarisspecificaties de reservering van de vakantietoeslag wordt bijgehouden. Ook verlofopnames in combinaties met de uitbetaling van ORT zijn in de meeste gevallen via de salarisspecificatie goed te controleren. Toch kan het nog best ingewikkeld zijn om dit zelf te doen. Salarisspecificaties staan vaak vol met onbegrijpelijke termen en getallen. In dat geval biedt kloptmijnloon.nl uitkomst. Via dit platform kun je een kosteloze analyse laten uitvoeren door een ervaren salarisspecialist en weet je binnen no-time of jouw werkgever de zaken goed geregeld heeft. Want je hebt tenslotte recht op een correcte en volledige salarisbetaling!

Bron: SalarisCentrum Nederland | vrijdag 16 augustus, 12:20

Recent Posts